Skip to main content
 

Beroepsvereniging waar Therapie Breda is aangesloten

Beroepsvereniging waar Therapie Breda is aangeslotenlogo_NVPA_2

Als psychosociaal therapeut en lichaamsgericht therapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen nl. het NVPA, en RBCZ. Door aansluiting bij deze beroepsverenigingen wordt kwaliteit gewaarborgd.

Ook worden de consulten door inschrijving bij deze verenigingen vergoed uit het aanvullend pakket van de ziektekostenverzekeraars.

De NVPA (Ned. Verbond Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

De NVPA wil kunnen garanderen dat de Nederlandse consument bij de leden in goede en vooral professionele handen is; anderzijds dat de consulten en behandelingen (geheel of gedeeltelijk) door de zorgverzekeraars betaald worden. Zij voeren een actief kwaliteitsbeleid. Elke beroepsbeoefenaar is HBO, HBO + of wetenschappelijk geschoold.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Wat te doen als je een klacht hebt tegen een psycholoog of psychosociaal therapeut?

Mijn uitgangspunt is om iedereen met respect te behandelen. Ik streef naar openheid en eerlijkheid. Wat jij binnen de behandeling vertelt of beleeft blijft vertrouwelijk. Mocht je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn dan hoop ik dat je dit allereerst aan mij zult melden, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Vind je het toch nog moeilijk dan kun je altijd de beroepsvereniging raadplegen.

Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in TCZ (Tuchtrecht Complentaire Zorg).

Contact

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel me gerust om een afspraak te maken of stuur een mail naar mijn praktijk Therapie Breda ter attentie van Marijke van Steen.